Заголовок На головну
Детально-2

25.Основи теорії розвитку та припинення горіння

РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН:

1) Щоб лекції в WORD відкривались, потрібно зняти блокування спливаючих вікон До цього браузеру немає інструкції...
2) Не користуватися старими браузерами (IE6...IE8, Netscape Navigator, Maxthon).
Тема Лекц Практ Лаб. Сем. Сам. Див. Файл
Загальні відомості про природу процесу горіння 4 0 4 0 4 1401

1.1.1 Процес горіння. Види горіння. 2 0 0 0 0 2168

1.1.2. Полум’я, будови. Температурний режим полум’я. 2 0 0 0 0 1185

1.1.3. Визначення мінімально необхідного для горіння відсоткового вмісту кисню 0 0 2 0 0 775

1.1.4. Дослідження структури полум’я 0 0 2 0 0 774

1.1.5. Загальні відомості процесу горіння Тематичний контроль 0 0 0 0 4 1027

1.2. Матеріальний і тепловий баланс процесу горіння 6 2 0 2 4 777

1.2.1. Матеріальний баланс процесу горіння. Розрахунок об’єму повітря при повному згоранні 2 0 0 0 0 997

1.2.2. Продукти горіння. Дим 2 0 0 0 0 704

1.2.3. Теплоти згорання Температура горіння та її види 2 0 0 0 0 672

1.2.4. Екзо–, ендотермічні реакції. Закон Г.І. Гесса. Розрахунок об’ємів повітря, продуктів горіння, нижчої, вищої теплоти згорання 0 0 0 0 4 939

1.2.5 Розрахунок теплотворної здатності горючого матеріалу та температури горіння. 0 2 0 0 0 694

1.2.6. Процес горіння та його матеріальний і тепловий баланс. Тематичне оцінювання. 0 0 0 2 0 621

1.3. Самоспалахування горючих систем. 4 0 0 2 4 711

1.3.1. Швидкість хімічних реакцій і залежність їх від факторів. Пероксидна і ланцюгова теорії окислення . 2 0 0 0 0 836

1.3.2. Температура самоспалахування газів, рідин і твердих речовин та її залежність від факторів 2 0 0 0 0 955

1.3.3. Види виникнення горіння. Елементи теплової теорії самоспалахування. Практичне значення температури самоспалахування 0 0 0 0 4 899

1.4. Самозаймання речовин та матеріалів 6 0 2 0 4 631

1.4.1. Суть процесу самозаймання та його види. Температура самонагрівання. 2 0 0 0 0 763

1.4.2. Теплове самозаймання речовин 2 0 0 0 0 666

1.4.3 Хімічне самозаймання речовин 2 0 0 0 0 605

1.4.4 Мікробіологічне самозаймання. Самозаймання речовин від контакту з повітрям 0 0 0 0 4 760

1.4.5. Лабораторна робота 3. Визначення схильності речовин до самозаймання. 0 0 2 0 4 629

1.5. Примусове запалювання горючих систем 2 0 0 2 4 604

1.5.1. Загальні та відмінні особливості процесів самоспалахування і запалювання. Джерела запалювання. 2 0 0 0 0 774

1.5.2. Елементи теплової теорії запалювання нагрітим тілом. Фактори, що впливають на температуру запалювання. Мінімальна енергія запалювання 0 0 0 0 4 940

1.5.3. Види виникнення горіння та їх характеристика. Тематичне оцінювання 0 0 0 2 0 590

2.1. Горіння суміші газів, парів з повітрям 4 0 0 4 0 455

2.1.1. Швидкість поширення полум’я, фактори, які впливають на швидкість. Розрахунок стехіометричної концентрації, тиску вибуху. 2 0 0 0 0 718

2.1.2. Концентраційні межі поширення полум’я, чинники, які впливають на зону спалахування. Розрахункове визначення. хімічний диктант. 2 0 0 0 0 539

2.1.3. Розрахункові і експериментальні способи визначення КМПП і встановлення ступеню небезпеки фактичної концентрації паро - газоповітряних сумішей. 0 0 0 0 4 688

2.2. Горіння рідин 4 0 2 2 4 603

2.2.1. Випаровування і кипіння рідин. Температурні межі поширення полум’я. Температура спалаху 2 0 0 0 0 609

2.2.2. Запалювання та горіння рідин. Швидкості вигорання та прогрівання 2 0 0 0 0 594

2.2.3. Розрахункове визначення ТМПП і температури спалаху. Експериментальне визначення ТМПП. 0 0 0 0 4 714

2.2.4. Лабораторна робота 4. Визначення температури спалаху рідин. 0 0 2 0 0 621

2.2.5. Горіння суміші газів, парів з повітрям. Горіння рідин. Тематичне оцінювання 0 0 0 2 0 536

2.3. Горіння твердих речовин. 6 0 2 0 4 538

2.3.1. Класифікація твердих горючих матеріалів за складом та поведінкою при нагріванні. Лінійна швидкість поширення горіння. 2 0 0 0 0 635

2.3.2. Горіння целюлозовмісних матеріалів 2 0 0 0 0 616

2.3.3. Полімери. Горіння термопластичних та реопластичних полімерів. 2 0 0 0 0 633

2.3.4. Горіння летучих і нелетучих металів. Подібність і різниця процесів горіння газоподібних, рідких і твердих речовин. 0 0 0 0 4 651

2.3.5. Лабораторна робота 5. Визначення швидкості горіння твердих речовин. 0 0 2 0 0 536

2.4. Горіння пило-повітряних сумішей 2 0 0 0 2 550

2.4.1. Властивості пилу. Параметри, що характеризують пожежну небезпеку пилу в різних станах.. 2 0 0 0 0 629

2.4.2. Горіння пилу. Чинники, що впливають на НКМПП по пило-повітряній суміші. 0 0 0 0 2 653

2.5. Оцінка горючості речовин і матеріалів. 2 2 0 0 4 530

2.5.1. Поняття оцінки пожежної небезпеки речовин. Класифікація речовин по групам горючості. 2 0 0 0 0 715

2.5.2. Документи, які регламентують пожежну небезпеку. Загальна методика оцінки пожежної небезпеки речовин 0 0 0 0 4 620

2.5.3. Документи, які регламентують пожежну небезпеку. Загальна методика оцінки пожежної небезпеки речовин 0 2 0 0 0 548

3. Властивості та пожежна небезпека вуглеводнів 4 0 0 0 4 615

3.1.1. Насичені вуглеводні. Оцінка пожежної небезпеки метану, нафти, нафтопродуктів 2 0 0 0 0 736

3.1.2. Ненасичені вуглеводні. Оцінка пожежної небезпеки етилену, ацетилену 2 0 0 0 0 633

3.1.3. Теорія будови органічних речовин. Ароматичні вуглеводні. Оцінка пожежної небезпеки бензолу та його гомологів 0 0 0 0 2 789

3.1.3. Галогенопохідні вуглеводнів та їх застосування в пожежогасінні 0 0 0 0 2 856

3.2. Властивості та пожежна небезпека оксигенно-нітрогенновмісних органічних сполук 8 0 2 0 4 496

3.2.1. Спирти. Оцінка пожежної небезпеки метанолу, гліцерину. 2 0 0 0 0 678

3.2.2. Альдегіди і кетони. Оцінка пожежної небезпеки ацетальдегіду, ацетону 2 0 0 0 0 703

3.2.3. Карбонові кислоти, етери. Оцінка пожежної небезпеки ацетатної кислоти, діетилового етеру. 2 0 0 0 0 591

3.2.4. Естери. Оцінка пожежної небезпеки етилацетату, жирів 0 0 0 0 2 652

3.2.5. Нітросполуки. Оцінка пожежної небезпеки нітробензолу, тринітротолуолу 0 0 0 0 2 634

3.2.6. Аміносполуки. Загальна характеристика амінів. Оцінка пожежної небезпеки аніліну 2 0 0 0 0 567

3.2.7. Властивості та пожежна небезпека горючих речовин. Тематичний контроль. 0 0 0 2 0 579

3.3. Властивості та пожежна небезпека елементо–органічних сполук 0 0 0 0 0 498

3.3.1. Силіційорганічні та фосфорорганічні сполуки. Оцінка пожежної небезпеки силанів та алкилсиланів. 0 0 0 0 2 625

3.3.2. Металоорганічні сполуки. Оцінка пожежної небезпеки метало- органічних сполук натрію, калію, магнію 2 0 0 0 0 545

3.4. Властивості та пожежна небезпека полімерів 4 0 0 2 2 526

3.4.1. Полімери і пластмаси. Оцінка пожежної небезпеки 2 0 0 0 0 617

3.4.2. Натуральний та синтетичні каучуки, оцінка пожежної небезпеки 2 0 0 0 0 596

3.4.3. Синтетичні волокна. Оцінка пожежної небезпеки: капрону, лавсану, хлорину 0 0 0 0 2 605

3.4.4. Властивості та пожежна небезпека елементоорганічних сполук і полімерів 0 0 0 2 0 687

4. Фiзико--хімічні основи розвитку пожеж 8 0 0 0 8 442

4.1. Параметри розвитку пожежі. 4 0 0 0 4 485

4.1.1. Пожежа та її основні параметри 2 0 0 0 0 590

4.1.2. Класифікація пожеж . 2 0 0 0 0 640

4.1.3. Зони на пожежі. Періоди та фази розвитку пожежі 0 0 0 0 4 681

4.2. Особливості розвитку пожеж на відкритих та обмежених просторах. 4 0 0 0 4 554

4.2.1. Пожежі на відкритих просторах 2 0 0 0 0 691

4.2.2. Пожежі в огородженні. 2 0 0 0 0 553

4.2.3. Пожежі класів В,С. Небезпечні фактори їх. Температурний режим внутрішньої пожежі, фактори, що впливають на температуру пожежі в огорожі. 0 0 0 0 4 562

5 Запобігання та припинення процесів горіння 4 0 0 0 4 560

5.1.1. Припинення горіння охолоджуючими засобами 2 0 0 0 0 565

5.1.2. Ізолюючі вогнегасні засоби: класифікація, умови вибору. Повітряно-механічна піна. 2 0 0 0 0 551

5.1.3. Розріджуючі та флегматизуючи вогнегасні засоби 0 0 0 0 4 631

ПРИМІТКИ: -в браузері не повинно бути блокування спливаючих вікон (в настройках);
- не користуватися старими браузерами (IE6...IE8, Netscape Navigator, Maxthon).

Фото15
НА ГОЛОВНУ